Bolex 18/3 TC Dual printed manual

Bolex 18/3 TC Dual manual. Camera Instructions.

Description: Bolex 18/3 TC (Dual8)
Price: $13.95
Stock type: Printed Instruction Manual
Year: 1976
No. Pages: 10