Beaulieu 4008 S printed manual

Beaulieu 4008 S manual. Camera Instructions.

Description: Beaulieu 4008 S : 4008 ZM (S8)
Price: $13.95
Stock type: Printed Instruction Manual
Year: 1970
No. Pages: 48